نکاتی در مورد ظروف آشپزخانه 54076253872469295118

برطرف کردن بوی پیاز از چاقو: با چاقوی مورد نظر هویجی را حلقه حلقه ببرید; بوی پیاز از بین می رود.
از بین بردن گچ کتری و سماور: کافی است چند دانه گوش ماهی را در کتری یا سماور قرار دهید تا گچ موجود در آب را به خود جذب کنند.
▪ جداکردن نان شیرینی از قالب: اگر نان شیرینی از قالب جدا نمی شود یک پارچه را داخل آب خیلی داغ فرو کنید و دور قالب شیرینی بپیچید و چند دقیقه صبر کنید; نان شیرینی از قالب به راحتی جدا می شود.
▪ از بین بردن بوی ماهی از ظروف: برای از بین بردن بوی ماهی از ظرف کمی خردل درون آن بریزید ولی اگر ظرف شما چینی است باید آن را با مخلوط آب و سرکه بشویید.
▪ جلوگیری از سیاه شدن قابلمه های صحرایی: چنانچه در پیک نیک قصد کردید در قابلمه، ماهی تابه یا کتری خود، روی زغال های صحرایی غذا درست کنید اما نگران سیاه شدن بیرون ظرف خود هستید، توصیه می کنیم به پشت ظروف خود کمی خمیر ریش تراشی بمالید. با این تدبیر سیاهی ناشی از دود زغال و اجاق به راحتی پاک خواهد شد، بدون آنکه خراشی به ظروف شما وارد شود.
▪ از بین بردن کدری فنجان و لیوان: برای شستن لیوان ها و فنجان های شیشه ای خود که بر اثر خوردن چایی، کدر و بد منظره شده اند، می توانید هفته ای یکبار همه لیوان ها را در محلول سرکه و نمک خیسانده، بعد شسته و آبکشی نمایید تا درخشندگی روز اول خود را پیدا کنند.

برگرفته از سایت:vista

Leave a comment