جاروبرقی FC8913

فیلتر قابل شستشوی هپای 12 (HEPA12) با قابلیت جذب %99/5 ذرات در هوای خروجی

قاب کیسه طراحی در این مدل این امکان را می دهد تا و با کمترین تماس دست با کیسه بتوان کیسه را خارج کرده دور انداخت.

پارویی توربوی کوچک :این پارویی برای جمع آوری مو و کرک از روی مبل کاناپه و صندلی مناسب می باشد.

Out of stock

Sku:FC8913

7,190,000 

Out of stock